O reducie Solnej

Dawno dawno temu przy budowie twierdzy Kołobrzeg powstało ciekawe miejsce, jest co zwiedzać.

Przenieśmy się w czasie o ponad 200 lat. Wojska Pruskie by wzmocnić twierdzę  wybudowały przyczółek na przedpolu mostu solnego, który miał ochraniać most oraz dostępu do Kołobrzegu od zachodniej strony. Jednakże w ostatnich dniach walk (1-2 lipca 1807 r.) miejsce to zostało zdobyte z marszu.Tak właśnie należy doszukiwać się  genezy powstania reduty  w doświadczeniach z walk z wojskami Napoleona.

 

 

 

Wtedy to podczas przygotowań do wojny z Francuzami w miejscu, gdzie dziś stoi reduta, zbudowano lekką fortyfikację polową – tzw. przyczółek mostowy (Salinen Brűckenkopf). Leżał on nieopodal tężni solankowych, stąd pierwszy człon niemieckiej nazwy.Po bohaterskiej obronie twierdzy w 1807 roku, podczas której o mały włos nie zdobyto miasta, wyciągnięto pewne wnioski, co do dalszego istnienia twierdzy i rozpoczęto jej modernizację. Większość prac wykonano w latach 1832-1836. Ulepszono Fort Ujście, Szaniec Heydego, Szaniec Kleista oraz powstała Reduta Solna.

 

Reduta solna

 

Reduta ma kształt lunety z zamkniętą szyją. Składa się z wału ziemnego, fosy i dwóch budowli ceglanych sklepionych kolebką. Główna budowla wzniesiona na planie dwóch stykających się kół – mniejszego i większego. W ścianach otwory strzelnicze do broni ręcznej oraz artylerii. Posiada zdobiony ceglany gzyms, kamienną podmurówkę oraz sklepienie przykryte ziemią. Drugie pomieszczenie, pełniące prawdopodobnie funkcję magazynu prochu, znajduje się w wale ziemnym. Ciekawe miejsce mamy, co zwiedzać w Kołobrzegu.

 

Podczas zdobywania twierdzy przez wojska ZSRR w roku 1945, Niemcy nie przywiązywali wagi do obrony w tym miejscu. Pomimo tego, że reduta była przyczółkiem Mostu Solnego, to nie została przygotowana do długotrwałej obrony. W świetle zaminowania wszystkich mostów w mieście nie było to konieczne. Odcinek ten jak i sama reduta została obsadzona siłami Volkssturmu. 16 marca 1945 reduta została zdobyta przez oddziały 6 Dywizji Piechoty.

 

 

W 1959 roku na „Harcerskiej konferencji żeglarskiej” poświęconej wychowaniu morskiemu podjęto decyzję o zorganizowaniu Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Kołobrzegu. W 1960 roku tereny po lewej stronie Kanału Drzewnego z Redutą Solną przekazano harcerzom. Ośrodek otwarto w 1961 roku, ale prace na tym terenie trwały jeszcze wiele lat by doprowadzić budynek, do takiego stanu aby było, co zwiedzać w Kołobrzegu.

 

 

kołobrzeg co zwiedzać

W latach 90-tych reduta była ruiną. Przeprowadzono w niej prace remontowe i przystosowano do tzw. „Pirackiej Przygody”. Więcej o tym, co zobaczyć, w Reducie Solnej, teraz czytaj tu.